Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-01-20
Senast uppdaterad: 2021-01-20

Fortsatt distansundervisning på högstadiet en vecka till

Smittspridningen av covid-19 har enligt Smittskydd Västra Götaland dämpats något, men läget är fortsatt ansträngt och kräver stor försiktighet. Smittskydd Västra Götaland rekommenderar inte längre en generell distansundervisning för högstadiet efter den 24 januari, utan uppmanar skolornas huvudmän att göra det möjligt att hålla avstånd på annat sätt, till exempel genom att sprida ut eleverna i lokalerna eller ha partiell distansundervisning, vilket innebär att alla elever inte är på skolan samtidigt.

Distansundervisningen har fungerat bra

Bildningsnämndens ordförande beslutade 8 januari 2021 om delvis stängning av skolverksamheten vid Fuxernaskolan 7-9. Sedan terminsstart har därför i stort sett samtliga elever vid Fuxernaskolan 7-9 undervisats på distans. De fyra skoldagar som eleverna hittills genomfört på distans har fungerat bra, både uppläggs- och genomförandemässigt.

Närundervisning huvudregeln

Huvudregeln i skollagen är undervisning på plats i skolans lokaler, så kallad närundervisning. Det är också denna undervisningsform som passar bäst för elever i allmänhet. Därför eftersträvar vi en återgång till undervisning i skolan.

Nedtrappning av distansundervisningen v. 5-6

Lilla Edets kommun (genom bildningsnämndens ordförande Anna Chorell) har idag beslutat att distansundervisningen för årskurs 7-9 fortsätter fram till sportlovet. V.4 undervisas samtliga elever i årskurs 7-9 fortsatt på distans.

Från och med v. 5 är planen att påbörja undervisning på plats i skolans lokaler igen, genom en form av upptrappning som kan innebära att eleverna har distansundervisning någon eller några dagar per vecka. Målsättningen är förstås att fullt ut kunna återgå till undervisning i skolans lokaler så snart smittspridningen stabiliseras.

Eleverna erbjuds skollunch för avhämtning

Högstadieeleverna som undervisas på distans erbjuds även fortsatt skollunch för avhämtning.

Skollunch avhämtas under elevens ordinarie lunchtid på någon av grundskolorna Fuxernaskolan, Tingbergsskolan, Strömsskolan eller från förskolorna i Västerlanda, Ryrsjön, Hjärtum eller Nygård.

Om ni önskar lunch ska ni göra en anmälan om det. Gör anmälan om skollunch här.

Mer information

Samlad information om hur Lilla Edets kommun arbetar kring coronaviruset/covid-19 hittar du på lillaedet.se/corona Länk till annan webbplats.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »