Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-12-19
Senast uppdaterad: 2013-12-20

Förskolorna i Lilla Edet växer

Vitsippans förskola byter namn till Ryrsjöns förskola 1 januari och den 7 januari utökas förskolan med en ny avdelning. På Ryrsjöns förskola finns därefter tre avdelningar. Även Blåsippans förskola i Lödöse utökas med en ny avdelning och den tas i drift från och med 3 februari.

Att fler avdelningar kommer till gör att det poltiska mål som finns i kommunen, om att kunna erbjuda förstahandsalternativ till de som söker plats, är genomförbart.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »