Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-06-24
Senast uppdaterad: 2019-06-24

Fler rökfria miljöer - ny tobakslag från 1 juli

Den som inte röker har rätt till rökfria miljöer. Från 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag i Sverige. Det innebär bland annat ett utökat rökförbud på ett flertal nya platser utomhus. Rökförbudet omfattar även fler produkter än tidigare.

Tobakslagen ska underlätta för icke-rökare samt för personer med astma och allergier att kunna vistas i offentliga lokaler utan att utsättas för tobaksrök. Den är också till för att minska rökningen samt att motverka att barn och ungdomar börjar röka. Platser där rökning är förbjuden kallas för rökfria miljöer. Följande miljöer ska vara rökfria redan idag enligt tobakslagen:

 • områden och lokaler för skola och barnomsorg (både inom- och utomhus)
 • lokaler för hälso- och sjukvård
 • vård- och serviceinrättningar
 • gemensamhetsutrymmen i bostäder
 • kollektivtrafik och väntsalar
 • restauranger, caféer och serveringar
 • lokaler för offentlig verksamhet
 • andra lokaler dit allmänheten har tillträde såsom butiker, bibliotek, biografer och teatrar.

Ny lag från 1 juli

Den 1 juli 2019 börjar den nya lagen om tobak och liknande produkter att gälla. I den nya lagen har det tillkommit fler områden där det kommer att vara rökförbud.

Följande områden har tillkommit som rökfria miljöer:

 • uteserveringar
 • områden utomhus som är avsedda för resenärer för inrikes kollektivtrafik, till exempel tågperronger, busshållplatser och taxizoner
 • inhägnade platser utomhus som används för idrottsutövning
 • lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • vid entréer till lokaler som omfattas av rökförbud (till exempel butiker, restauranger, myndigheters lokaler).


Förutom tobak gäller rökförbudet även elektroniska cigaretter, örtprodukter och andra produkter som röks. Om det finns askkoppar eller markerade områden där rökning förr varit tillåten ska dessa tas bort.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Ansvaret att rökförbudet följs ligger på den som äger eller disponerar lokalen eller området. Störs du av rökning i en lokal eller utemiljö som ska vara rökfri, ska du i första hand ta upp det med ansvarig där.

Blir det ingen förändring, eller om du har frågor om rökfria miljöer, kan du vända dig till miljöavdelningen på kommunen som ansvarar för tillsynen av rökfria miljöer.


Läs mer om den nya lagen om tobak och liknande produkter på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »