Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-07-01
Senast uppdaterad: 2021-07-01

Fler hygieniska verksamheter blir anmälningspliktiga

Från och med 1 juli 2021 kommer fler verksamheter där allmänheten erbjuds hygieniska behandlingar att bli anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Befintliga verksamheter som berörs ska anmälas till kommunens miljöenhet senast 1 september 2021.

Förändringen i lagstiftningen genomförs i samband med ny lagstiftning om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar införs. Den nya lagen innebär bland annat kompetenskrav för verksamhetsutövare som utför estetiska ingrepp så som fillers samt att Inspektion för vård och omsorg (IVO) är ansvarig tillsynsmyndighet.

 

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 38 ändrades så att även behandlingar som innebär annan risk än blodsmitta, på grund av användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg, inkluderas. Det betyder i praktiken att verksamheter, som exempelvis använder rakkniv mot huden, håltagningspistol och/eller andra typer av stickande/skärande verktyg, som tidigare inte omfattades av anmälningsplikten från och med nu ska anmälas enligt förordningen.

 

Befintliga verksamheter som berörs ska anmäla sin verksamhet till kommunens miljöenhet senast 1 september 2021. Anmälan görs via denna blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

I och med att verksamheten blir anmälningspliktig kommer krav på egenkontroll ställas på verksamheten. För mer information se förordningen (1998:901) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om verksamhetsutövarens egenkontroll.

 

Vid frågor kontakta ansvarig miljöinspektör Emma Westerlund via emma.westerlund@lillaedet.se eller 0520-65 96 81.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »