Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-09-06
Senast uppdaterad: 2017-09-06

Fjärrvärmearbete i gata i centrala Lilla Edet

Under perioden 5-15 september pågår fjärrvärmearbete i gata på Göteborgsvägen 20-24 i centrala Lilla Edet.

Vägen är öppen, men med begränsad framkomlighet och risk för köbildning.Välj gärna alternativ väg om du har möjlighet.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »