Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-09-26
Senast uppdaterad: 2019-09-26

Fiberutbyggnad i Lilla Edets kommun

Måndag 30 september startar arbeten med installation av bredbandsfiber i Nygård.

Installationsarbetet inleds på följande gator i Nygård från och med vecka 40:

  • Rönnvägen
  • Ekvägen
  • Furuvägen
  • Hasselvägen
  • Trädvägen
  • Alevägen
  • Idrottsvägen
  • Skövdevägen
  • Gärdesvägen


Därefter genomförs arbetet på övriga gator i Nygård. Under den period då grävarbete genomförs kan vägar behöva stängas av tillfälligt. IP Only, som utför fiberutbyggnaden, beräknar att arbetet kommer pågå fram till årsskiftet 2019/2020.


Under 2020 kommer, om allt går enligt plan, fiberinstallationer påbörjas i Lödöse. Även där kommer arbetet att genomföras i etapper.

Vem ansvarar för vad under fiberutbyggnaden?

Utbyggnaden av fiber genomförs av IP Only. De ansvarar, tillsammans med sina gräventreprenörer, för hela processen.


Kommunens roll handlar om att granska och godkänna att fiber läggs ned i kommunens mark samt att ge grävtillstånd och kontinuerligt, under projektets alla faser, följa upp arbetet för att säkerställa att alla tillstånd, lagar och regler följs.


Om du har frågor eller synpunkter kring installationen av fiber i ditt område vänder du dig till IP Onlys kundforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Vid eventuella klagomål på hur grävarbetet utförs är du välkommen att maila till kommunen@lillaedet.se eller kontakta Jarno Touvinen på enheten Stadsmiljö och trafik, 0520-42 28 00, jarno.touvinen@lillaedet.se

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »