Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-12-22
Senast uppdaterad: 2015-12-23

Ett stärkt arbete för anpassning till ett förändrat klimat

En ny utredning om hur bebyggd miljö och markanvändning kan anpassas till ett förändrat klimat har under 2015 tillsatts av regeringen.

Enligt kommittédirektiv 2015:115 ska utredningen svara på om nuvarande lagstiftning behöver ändras för att tydliggöra ansvar och finansiering av klimatanpassningsåtgärder. Det anses att det behöver vara tydligt vem som ansvarar för att anpassningsåtgärder vidtas och hur de ska finansieras. Detta gäller i synnerhet mer kostsamma åtgärder som rör befintlig bebyggelse och infrastruktur.

Det ska även undersökas om det finns behov av justeringar i kommunernas möjlighet till kostnadstäckning. I vissa fall kan det finnas skäl för staten att delfinansiera åtgärder och utredningen ska ge svar på hur sådana åtgärder i så fall ska utformas. Utredningen ska redovisas i februari 2017. Läs mer om direktivet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »