Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-11-21
Senast uppdaterad: 2013-11-21

Ett högstadium?

Skolorna i Lilla Edet står inför stora utmaningar. Vi behöver förändra för att alla elever ska lyckas och nå goda resultat. Det pågår utvecklingsarbete, en del är att se över högstadieskolornas organisation.

Elevantalet på Tingbergsskolan årskurs 7-9 sjunker. Från höstterminen 2014 behöver organisationen anpassas. För att göra klasser av lämplig storlek måste Tingbergsskolan åldersblanda eleverna. Detta har väckt funderingar och ett alternativ har uppkommit:

Slå samman Tingbergsskolan och Fuxernaskolan årskurs 7-9 och få ett kommunalt högstadium i kommunen, på Fuxernaskolan. 

Läs mer...

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »