Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-11-17
Senast uppdaterad: 2021-11-17

En vecka fri från våld 2021

Under vecka 47 deltar Lilla Edets kommun, tillsammans med Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun, i det nationella initiativet ”En vecka fri från våld”, som belyser det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer.

Inom ramen för ”En vecka fri från våld 2021” driver Lilla Edets kommun, tillsammans med Trollhättan och Vänersborg, 22-26 november en kampanj om våld i nära relation.


– För Lilla Edets kommun utgör kampanjveckan en del i ett långsiktigt förebyggande arbete mot våld i nära relation med visionen ”En kommun fri från våld”, säger Sabina Vehabovic, verksamhetsutvecklare och samordnare av våldsförebyggande arbete i Lilla Edets kommun.


Under veckan bjuds det in till gratis bio i Kulturhuset Eden, digital lunchföreläsning om tjejer och unga kvinnors våldsutsatthet, ljusmanifestation mot våld i nära relationer samt samtal om det våldsförebyggande arbetet i Lilla Edets kommun med mera. Hela veckans program kan du ta del av på lillaedet.se/frifrånvåld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer som händer under veckan

Under kampanjveckan har ungdomarna på fritidsgården Kosmos möjlighet att pärla "Ett liv fritt från våld"-armband och Fuxernaskolans högstadieelever får chansen att göra ett test för att se om deras relationer är schyssta.


– I samband med kampanjveckan skickas "En kommun fri från våld"-vykort till alla hushåll i Lilla Edets kommun med information om vart du kan vända dig för stöd ifall du eller någon i din närhet utsätts för någon form av våld eller hot om våld alternativt om du själv utövar våld, säger Sofia Enström, folkhälsoutvecklare i Lilla Edets kommun.


Kommunen planerar också att hissa ”En kommun fri från våld”-flaggor på flera platser runt om i kommunen för att uppmärksamma både det nationella initiativet och det våldsförebyggande arbete som kommunen bedriver.

Om ”En vecka fri från våld”

Nationellt leds initiativet ”En vecka fri från våld” av riksorganisationerna Unizon och MÄN med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet med initiativet är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som våld i nära relationer utgör och hur vi tillsammans kan sprida kunskap om att våld går att förebygga.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »