Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-10-28
Senast uppdaterad: 2016-10-28

En dag tillsammans för ett bättre företagsklimat

I onsdags samlades företagare, politiker och tjänstemän till en gemensam aktivitet under en hel dag. Uppdraget för dagen var att finna gemensamma lösningar på företagsnära frågor som till exempel bygglov, snabba etableringar och bemötande.

Det skedde genom att spela Samspelet, ett brädspel som ställer deltagarna inför kniviga situationer där diskussion, samarbete och agerande blir lösningen.

— Det var ett kul och trevligt sätt att få reda på hur vi tycker och tänker i de olika rollerna vi har. Att blanda företagare, tjänstemän och politiker på det här viset var bra, säger Agneta Westin, ägare av Sköt om dig och styrelsemedlem i Företagarna i Lilla Edet.

En kreativ och lärorik dag


Agneta Westin berättar vidare att det blev en kreativ och lärorik dag, som också innehöll många skratt och aha-upplevelser beroende på vilken roll man själv hade utifrån frågeställningen. Det blev också många insikter som "jaha, du tänker såhär" eller "på det viset har vi aldrig uppfattat eller upplevt den här frågan", allt beroende på vilken roll deltagaren hade. Det var samtidigt också ett tillfälle för deltagarna att skapa nya kontakter.
 

Om Samspelet


Samspelet är utvecklat av Hallgren & Löwenberg i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Syftet med spelet är att skapa dialog mellan företagen och kommunen. Det ska också skapa en bättre förståelse om företagarnas villkor och hur kommunens service fungerar.

Långsiktigt arbete


Resultatet av speltillfället kommer att redovisas i en rapport som beskriver förbättringsmöjligheter. Rapporten kommer att presenteras på frukostmötet för näringslivet 8 december.

Näringslivsutvecklare Kajsa Jernqvist berättar:

— Detta är ett långsiktigt arbete. Vi planerar en workshop till våren med uppföljning och diskussioner om hur vi ska arbeta vidare utifrån rapportens resultat.

Dagen var ett samarrangemang mellan Företagarna, Företagscentrum och Lilla Edets kommun.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »