Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-04-20
Senast uppdaterad: 2021-04-20

Driver du handelsbolag och har drabbats ekonomiskt av Covid-19? Nu kan du söka ett omsättningsbaserat statligt stöd

Covid-19 har medfört negativa ekonomiska konsekvenser för många företagare. Regeringen har därför beslutat om att införa ett omsättningsstöd som riktar sig till handels- och kommanditbolag. Sista ansökningsdag är den 15 juni 2021.

Stödet ger ersättning för förlorad omsättning under perioden mars till december 2020 och januari till februari 2021. Beroende på vilken stödperiod ansökan avser är stödnivån upp till 90 procent av omsättningstappet.


Stödet är uppdelat i sex olika stödperioder, läs mer på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Motsvarande månad eller månader 2019 utgör respektive stödperiods referensperiod.

Vad krävs för att Länsstyrelsen ska bevilja stödet?

  • Stödet kan sökas av handelsbolag med minst en fysisk person registrerad som delägare den 28:e februari 2021 och som har ett större omsättningstapp till följd av spridningen av covid-19.


  • Handelsbolaget ska ha haft en nettoomsättning om minst 200 000 alternativt 180 000 kronor x antalet delägare under hela 2019, beroende på vilken stödperiod ansökan avser.


  • Handelsbolaget ska ha tappat minst 30, 40 eller 50 procent i omsättning beroende på vilken stödperiod ansökan avser.


  • Handelsbolaget ska ha gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs via Boverkets e-tjänst. Länsstyrelsen ansvarar för handläggning och uppföljning av ansökningar. Du som har e-legitimation ska använda e-tjänsten i första hand.

Läs mer om stödet

Boverkets e-tjänst för ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsens webbplats med information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsens informationsfilm om omsättningsstöd till handelsbolag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »