Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-03-31
Senast uppdaterad: 2021-03-30

Distansundervisning för högstadieelever på Fuxernaskolan fram till sommarlovet

Smittskydd Västra Götaland uppmanar högstadieskolor till att göra det möjligt att hålla avstånd till varandra, till exempel genom att glesa på eleverna i lokalerna eller arbeta med delvis distansundervisning, så att trängsel inte uppstår varken bland elever eller lärare. Distansundervisningen för högstadieeleverna på Fuxernaskolan fortsätter därför fram till sommarlovet.

Eftersom det fortfarande pågår ombyggnationer i Fuxernaskolan, så finns det inte möjlighet att glesa ut eleverna i lokalerna i tillräcklig omfattning som behövs. Åtgärden som finns kvar för att minska trängsel är att minska antalet personer som vistas i lokalerna samtidigt. Därför har bildningsnämndens ordförande Anna Chorell (M) beslutat att distansundervisningen av årskurs 7-9 på Fuxernaskolan ska fortsätta fram till 11 juni 2021, det vill säga fram till sommarlovet.

Distansundervisning sedan början av vårterminen

Sedan vårterminen startade har i stort sett samtliga elever vid Fuxernaskolan 7-9 undervisats på distans, med en viss återgång till närundervisning i skolan sedan veckorna 5-6. Sedan vecka 9 har ungefär en tredjedel av eleverna undervisats i skolans lokaler. Samtliga elever har fått närundervisning i någon omfattning.

Undervisning i skolan huvudregeln

Förvaltning och skola strävar efter att kunna minska distansundervisningen allt eftersom, då huvudregeln i skollagen är undervisning på plats i skolans lokaler, så kallad närundervisning. Det är också denna undervisningsform som passar bäst för elever i allmänhet. Därför eftersträvar vi en återgång till undervisning i skolan när det är möjligt.

Eleverna erbjuds skollunch för avhämtning

Högstadieeleverna som undervisas på distans erbjuds även fortsatt skollunch för avhämtning. Skollunch avhämtas under elevens ordinarie lunchtid på någon av grundskolorna Fuxernaskolan, Tingbergsskolan, Strömsskolan eller från förskolorna i Västerlanda, Ryrsjön, Hjärtum eller Nygård.

Om ni önskar lunch ska ni göra en anmälan om det. Gör anmälan om skollunch här. Länk till annan webbplats.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »