Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-01-08
Senast uppdaterad: 2021-01-12

Distansundervisning för elever i årskurs 7-9 Fuxernaskolan 14-24 januari

Fuxernaskolan årskurs 7 – 9 inför fjärr- och distansundervisning under perioden 14-24 januari.

Bildningsnämndens ordförande har fattat beslut om att undervisningen för Lilla Edets kommuns grundskoleelever i årskurs 7 - 9 ska ske på distans under perioden 14-24 januari. Bakgrunden till beslutet är Smittskydd Västra Götaland har önskemål om den åtgärden för att minska smittspridningen i samhället. Det är alltså inget lokalt utbrott eller liknande som ligger till grund för beslutet.

Distansundervisning innebär att elever, i hemmet, läser enligt sitt ordinarie schema, tillsammans med sina klasskamrater och lärare, men undervisningen bedrivs på distans via Teams.

Elever och vårdnadshavare har fått information via skolplattformen Unikum och mer detaljerad information inför skolstarten den 14 januari kommer ut via Unikum dagen innan.

För elever från förskoleklass till årskurs 6 gäller undervisning på plats som vanligt. Observera att vårterminen för årskurs F-6 börjar den 13 januari.

Eleverna erbjuds skollunch för avhämtning

Högstadieeleverna som undervisas på distans kommer att erbjudas skollunch för avhämtning.

Skollunch avhämtas under elevens ordinarie lunchtid på någon av grundskolorna Fuxernaskolan, Tingbergsskolan, Strömsskolan eller från förskolorna i Västerlanda, Ryrsjön, Hjärtum eller Nygård.

Om ni önskar lunch ska ni göra en anmälan om det. Gör anmälan om skollunch här.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »