Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-04-12
Senast uppdaterad: 2021-04-12

Distansundervisningen för Fuxernaskolan årskurs 7-9 – en summering av hur det fungerar

I slutet av mars beslutade bildningsnämndens ordförande om fortsatt distansundervisning för årskurs 7-9 i Fuxernaskolan fram till sommarlovet.

Många andra kommuner i vår region har fattat liknande beslut.

 

— Det här beslutet ger oss möjlighet att fatta beslut om distansundervisning fram till sommaren. Många andra högstadieskolor förlänger också distansundervisningen, men de besluten tas ofta för kortare perioder som sedan förlängs. Med det här beslutet har vi möjlighet att planera de närmsta veckorna bättre. Vi kan lägga upp ett rullande schema för några veckor i taget och veta att den planeringen kan hålla. Det är bra för både elever och lärare, säger Anneli Eriksson, rektor årskurs 7-9 på Fuxernaskolan.

Undervisning i skolan en eller två dagar i veckan

I dagsläget befinner sig ungefär en tredjedel av högstadieeleverna på plats i skolan varje dag. De går på ett rullande schema med närvaro i skolan en eller två dagar i veckan. Nu är närvaron jämnt fördelad mellan årskurserna, men i starten på vårterminen prioriterades närvaron i skolan för årskurs 7 extra, eftersom de är yngst och också de nyaste eleverna i högstadiet.

Går på ordinarie schema

Eleverna går på sina ordinarie scheman och deltar på lektionerna via Teams. Lektionerna genomförs med kortare föreläsningar där eleverna får direkta uppgifter att lösa. Under lektionerna används chattfunktionen för frågor och lektionerna avslutas med återsamling. Behöver elever fördjupning eller en extra genomgång, så gör man en separat sittning via Teams. Vid varje lektion går läraren igenom närvaron och eventuell frånvaro följs upp dagligen.

 

— Helst hade man önskat eleverna på plats, förstås. Nu håller vi också på att renovera skolan, så vi har färre salar än vanligt, vilket så klart är olyckligt. Men det är en pandemi och alla i personalen anstränger sig för att möta eleverna så gott de bara kan. Alla gör verkligen ett jättejobb i den här omställningen – jag tror inte jag jobbat i ett kollegium som varit så här förändringsbenäget någonsin som nu i den här situationen, säger Lotta Nöring, specialpedagog.

Enklare med teoretiska ämnen på distans

Överlag går det bättre att bedriva undervisning på distans i de teoretiska ämnena än i de praktiska. Det blir tydligare att kunna se och utvärdera elevernas arbete i de teoretiska ämnena. När det gäller de praktiska ämnena är själva uppföljningen svårare, berättar Tommy Bergestig, lärare i svenska och idrott:

 

— Vi tar de svåraste momenten när eleverna är på plats, då är det enklare att se till att alla har förstått. Jag tycker vi lyckas få till undervisningen riktigt bra ändå utifrån de förutsättningar vi har nu. Och när vi undervisar i de teoretiska ämnena på distans försöker vi påminna eleverna om att röra sig mellan varven och behålla en hälsosam livsstil, så att det inte bara blir att sitta framför datorn. Det viktigt att hålla igång kroppen även för tankeförmågan.

Stödteamet hjälper till

För de elever som behöver lite extra stöttning kring distansundervisningen finns Stödteamet, där bland annat specialpedagog och kurator ingår. Stödteamet hjälper till när distansundervisningen inte fungerar fullt ut hemifrån, till exempel när eleverna av olika orsaker inte får studiero hemma eller när de tekniska förutsättningarna för distansundervisning varit sämre.

 

— Där har Stödteamet gjort en jättefin insats, och jag känner att vi faktiskt fått kortare vägar mellan oss och eleverna, även om vi är längre från varandra. Vi chattar på Teams, det är lättare att närma sig varandra på ett enkelt sätt och det minskar avståndet mellan oss och mellan vårdnadshavarna. Det har också blivit tydligare för vårdnadshavare att det inte bara är lärare som arbetar kring eleverna, för nu möter de digitalt fler professioner som arbetar kring deras ungdomar. Vi ser också att närvaron på föräldramötena ökar, då fler har möjlighet att närvara digitalt säger Kajsa Olsson, skolkurator.

 

Stödteamet har också erbjudit informationstillfällen riktade mot vårdnadshavare kring hur man stöttar och motiverar sin högstadieungdom i distansundervisningen, något som varit uppskattat. Det planeras därför för fler sådana tillfällen inom kort.

Både positiva och negativa sidor med distansundervisning

Många elever ger uttryck för att distansundervisningen fungerat väl och de flesta har funnit sig väl tillrätta. En positiv effekt är att skolnärvaron ökat samt att några elever som tidigare saknat betyg i flera ämnen har presterat riktigt goda resultat genom distansundervisningen. Men eleverna ger också uttryck för att det kan bli ensamt och tråkigt att sitta hemma själva. På plats i skolan får personalen checka av lite extra och bedöma hur arbetet hemma går, samt om eleverna mår bra och om någon behöver extra stöttning.

 

— Eleverna saknar så klart varandra och de allra flesta saknar att gå till skolan. Vi lärare saknar eleverna, men också det kollegiala och småpratet där man löser saker snabbt och enkelt då man bara stöter på varandra i korridoren, säger Parveen Saini Wittlåck, lärare i matematik och NO.

 

Anneli Eriksson, rektor årskurs 7-9 på Fuxernaskolan summerar:

 

— Distansundervisningen har fungerat över förväntan väl, skulle jag säga. Även om det finns massa svårigheter naturligtvis. Men vi måste gilla läget och hitta arbetssätt som fungerar. Det är tack vare att lärare och pedagoger är så engagerade och lösningsfokuserade på att ställa om till digital undervisning som det fungerar så bra som det gör! Här har alla verkligen tillsammans hjälpts åt och bidragit för att undervisningen ska bli så bra som möjligt.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »