Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-05-26
Senast uppdaterad: 2017-05-23

Dialogsamtal 30 maj: Hur kan vi skapa det goda samhället tillsammans?

Under fyra tillfällen i år finns det möjlighet att träffas kring frågan: Hur kan vi skapa det goda samhället tillsammans? Dialogsamtalen har som syfte att undersöka hur vi gemensamt kan arbeta för att skapa det inkluderande samhälle vi vill ha.
 
Andra dialogsamtalet äger rum 30 maj i Lödöse museum och har fokus på boendemöjligheter för alla som vill bo i Lilla Edets kommun. Arkitekterna Anders Nyquist och Erik Berg medverkar och presenterar sina tankar och erfarenheter kring bland annat självbyggeri och byggbrigader.

Dialogsamtalen arrangeras av Lilla Edets kommun i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och finansieras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
 
Vill du veta mer om dialogsamtalen och se fler datum? Läs mer på lillaedet.se/dialogsamtal

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »