Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-05-11
Senast uppdaterad: 2016-05-11

Dags att klippa häcken för fri sikt?

Växtligheten tar fart så här års. Tänk på att buskar, häckar och träd kan skymma sikten - se till att de aldrig växer till en trafikfara!

Enligt plan- och bygglagen har fastighetsägare skyldighet att hålla efter växtlighet som kan påverka trafiken och skymma sikt. Det finns tydliga riktlinjer för vad som gäller. I en korsning får häckarna exempelvis vara max 80 centimeter över gatans nivå.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »