Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2014-03-31
Senast uppdaterad: 2014-03-31

Cirkelledare sprider värdegrund på arbetsplatsen

Åtta personer har utbildats till cirkelledare, för att anställda inom verksamheten för funktionshindrade ska skapa gemensamma värden i sitt arbete.

Du som får stöd i kommunen ska bemötas positivt och med värdighet, känna dig trygg samt uppleva meningsfullhet i de stöd och aktiviteter som erbjuds.

- Det finns skrivet om värdegrund i lagstiftningen. Vi har startat arbetet med cirkelledare för att tillsammans prata om hur vi omsätter det i praktiken. Det blir ett forum för att diskutera hur vi och våra brukare ska ha det för att få det som bäst, säger verksamhetchef Irene Blomqvist.

Cirkelledarna leder grupper bestående av kollegor från olika arbetsplatser. De träffas vid åtta tillfällen för att prata om värdegrund och vad det innebär. De får utbildning och handledning från Bibbi Ringsby Jansson, lärare på Högskolan Väst. Hon tycker att cirkelledarna har gjort imponerande planeringar för att sprida sitt arbete ut i verksamheten.

- Det här är ett jättebra initiativ från kommunen. Det är en värdeladdad verksamhet, med svåra frågor. De anställda kan ställas inför besvärliga situationer och det finns ett stort värde i att utbyta erfarenheter kollegor emellan.

Diskussioner som leder till en enhetlig syn
Cirkelledarna berättar att de är nöjda med upplägget. De har fått vädra många åsikter och tagit upp etiska dilemman i arbetet. Till exempel kan det vara frågor som rör bemötande, lagstiftning och självbestämmande hos brukarna. Cirkelledarna upplever även att diskussionerna fortsätter ute på arbetsplatserna i vardagen.

Tiina Marberg, som arbetar på boendet Prässebäck och korttidsboendet Ekaråsen, lyfter vikten av att kommunicera vad värdegrunden betyder för varje enskild person, så att man kan skapa en gemensam syn.

- Det är positivt att vi får en samlad bild. Det skapar bättre förståelse och samarbete mellan oss i personalen.

När cirkelträffarna är slut kommer nya grupper att bildas, för att alla anställda ska få delta i en grupp.

- Vi har kommit fram till nya sätt att arbeta och jag hoppas och tror att det märks även hos brukarna, sammanfattar Kajsa Eskel, anställd på den dagliga verksamheten Våran Takt.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »