Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-10-28
Senast uppdaterad: 2015-10-28

Byte av vattenmätare i Lilla Edets kommun

Nu är det dags för byte av vattenmätare i kommunen för dig som har en fastighet med tillgång till kommunalt vatten. Projektet påbörjas nu i november och kommer pågå även nästa år. Byte av vattenmätare påbörjas i Lödöse.

Alla fastigheter med tillgång till kommunalt vatten har en vattenmätare. Byteav vattenmätare som nu påbörjas berör bostäder och det finns omkring 2 500 vattenmätare i kommunen. Projektet med att byta ut vattenmätarna startar i november i Lödöse och beräknas pågå under 2016.

— I år hoppas vi på att byta i Lödöse och Nygård, berättar Britt-Inger Norlander, teknisk chef i Lilla Edets kommun.  
 
Anledningen till byte av vattenmätare är att den statliga myndigheten Swedac har vissa krav när avgiften för vatten grundar sig på uppmätt förbrukning. Swedac är myndigheten som bland annat ser till att föreskrifter finns för vattenmätare och att föreskrifterna följs. Ett av de krav som Swedac ställer är att vattenmätaren ska bytas efter en viss tid. I Lilla Edets kommun är detta tidsintervall tio år.

Vad behöver du som fastighetsägare tänka på?


Du som blir berörd av bytet kontaktas via brev. I brevet får du information om tid och datum för ditt byte av vattenmätare. Brevet skickas ut ungefär två veckor före själva bytet planeras. Om inte tiden för bytet passar är det viktigt att du kontaktar kundtjänst på tekniska avdelningen för att ändra tidpunkten, se kontaktuppgifter nedan.

— Det är viktigt att fastighetsägaren hör av sig till oss vid eventuella förhinder. Annars utgår en avgift på 408 kronor för uteblivet byte, berättar Linda Holmer Nordlund, administratör på kundtjänst, tekniska avdelningen.
 
Det är även viktigt att någon i hushållet är hemma när bytet ska ske. Drifttekniker utför inte bytet utan att en ansvarig för hushållet finns på plats. Det kan även vara så att driftteknikerna behöver ställa frågor. Din vattenmätare ska vara tillgänglig och inte vara blockerad när det är dags för besöket. Själva bytet beräknas ta ungefär en halvtimme om inga problem uppstår.  
 
Driftteknikerna som utgår från kommunen heter Arne Berggren, Bertil Olsson, Tomas Olsson och Hans Hansson. De kan alla legitimera sig för att bekräfta att de kommer från kommunen. Om du trots detta känner oro kontakta kundtjänst, tekniska avdelningen eller kommunens Medborgarservice.

Tomas Olsson, Hans Hansson, Bertil Olsson och Arne Berggren är de drifttekniker som utför byte av vattenmätare.

Kontinuerlig information


Det kommer att finnas kontinuerlig information om vilket område som berörs av vattenmätarbytet både på kommunens webbplats och Facebooksida. Utöver direktutskicket till berörda informeras det om bytet via nyhetsbrevet VA & Avfall som följer med pappersfakturan samt månadsinformation i ttela och Alekuriren.

Vid frågor kontakta kundtjänst, tekniska avdelningen


Vid eventuella frågor kontakta kundtjänst, tekniska avdelningen på 0520-65 97 00, telefontid: måndag kl. 9-12 och kl. 13-16 samt tisdag-torsdag kl. 9-12 alternativt tekniska@lillaedet.se.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »