Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2014-09-18
Senast uppdaterad: 2014-09-18

Bra undervisning i Lilla Edet har blivit film

Under ett års tid har den kommunövergripande satsningen Bedömning för lärande, BFL, pågått i kommunens skolor. Alla grundskolelärare deltar.

BFL handlar om att utveckla lärares arbete i klassrummet och är ett samarbete mellan kommunen och Pedagogiskt Centrum, Göteborgsregionen (GR). Nu har samarbetet blivit filmer som inspiration för andra. Se filmerna!

Bedömning för lärande är ett pedagogiskt förhållningssätt, som grundar sig på nationell och internationell forskning. Resultatet av att lärarnas undervisning utvecklas får på sikt effekt att eleverna lär sig ännu mer och når målen i större utsträckning.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »