Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-12-02
Senast uppdaterad: 2016-12-06

Bra tid för radonmätning

Många bostäder i Sverige har förhöjda radonhalter. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Radonmätning i bostäder ska ske vid eldningssäsongen, som sträcker sig från oktober till april. Mätningen ska pågå under minst 2 månader.

Läs mer om radon.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »