Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-09-07
Senast uppdaterad: 2020-09-02

Biblioteket är ditt – vi vill veta vad du tycker!

Hjälp oss att göra biblioteket i Lilla Edet ännu bättre! Vi har några frågeställningar som vi gärna vill ha dina åsikter om.

Frågorna handlar om tillgången till information – böcker, tidskrifter, e-media med mera, men också om bibliotekets kulturutbud och vad du tycker att bibliotekets lokaler ska användas till.

— Vi har fått pengar från Kulturrådets satsning ”Stärkta bibliotek”, berättar Tina Hurtig, bibliotekschef. Det innebär att vi kan arbeta för att förbättra biblioteket ur flera olika aspekter. Vi påbörjar arbetet med en användarundersökning.

Enkäten öppen 7-20 september

Webbenkäten är öppen mellan 7-20 september. Du är också under denna tid välkommen in på biblioteket i Lilla Edet och fylla i en pappersenkät, om du hellre vill det.

Att fylla i enkäten tar bara ett par minuter av din tid. Genom att besvara den är du med och påverkar - stort tack för att du svarar!

Fyll i enkäten på webben.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »