Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2014-05-09
Senast uppdaterad: 2014-05-09

Årets miljöpristagare utsedd

Årets miljöpristagare banbrytande inom ekologisk odling. Lantbrukare Bengt Sjöberg tilldelas Lilla Edets kommuns miljöpris 2014.

Bengt Sjöberg började redan på sjuttiotalet att driva ekologisk spannmålsodling. Bengt Sjöberg har genom åren varit en förebild och inspirationskälla för andra lantbrukare i kommunen som ställt om till ekologisk odling.

Bengt Sjöbergs arbete gynnar en hållbar utveckling, genom att bidra till bland annat minskad övergödning, giftfri miljö samt ett rikt odlingslandskap. Ett ovärderligt arbete för att vi ska lyckas uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle. Idag är 28% av kommunens åkerareal ekologiskt odlad.

Miljöpriset är instiftat av miljö- och byggnämnden i Lilla Edets kommun. Miljöpriset går till en enskild person, ett företag eller en organisation som gjort en värdefull insats för miljön i Lilla Edets kommun.

Pristagaren tilldelas ett pris om 10 000 kr och ett diplom. Prisutdelningen sker 6 juni under Miljö- och familjedagen i Ströms slottspark.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »