Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-06-25
Senast uppdaterad: 2019-07-15

Arbete med dagvattenanslutningar på Ström vecka 27-28

För att öka effektiviteten i dagvattennätet kommer Pollex AB på uppdrag av Lilla Edets kommun under vecka 27-28 att inventera fastigheternas dagvatten-anslutningar till kommunens ledningar inom två områden på Ström. Arbetet startar måndag 1 juli.

Arbetet innebär att entreprenören kan komma att beträda tomtmark ett flertal gånger. Som en viktig del i inventeringen kommer ofarlig rök föras in i ledningsnätet utanför husen. Röken är helt ofarlig. Det är bra att fylla på vatten i alla vattenlås (golvbrunnar) som finns i fastigheten, exempelvis i badrum, pannrum, källare och garage. Detta för att undvika att röken kommer in i byggnaden. Berörda fastighetsägare får inom kort mer information i brevlådan.


Områdena det gäller ligger strax söder och norr om Ströms slotts. Söder om Ströms slott gäller det fastigheter på följande vägar:

 • Villavägen
 • Slottsvägen
 • Ekvägen
 • Pensionärsvägen
 • Fritidsvägen
 • Parkvägen
 • Strandvägen


Norr om Ströms slott:

 • Ljungskilevägen
 • Idrottsvägen
 • Stallvägen
 • Strömsvägen
 • Inlandsvägen
 • Roddvägen
 • Smevägen


Kontakt

Ytterligare information om arbetet lämnas av Pollex AB:

Peter Pal, 0705-98 30 08

Flutra Tahiraj, 0705-98 30 82

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »