Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-05-07
Senast uppdaterad: 2020-05-07

Arbete för minskad lukt vid Lödöse reningsverk

Under en längre tid har det förekommit problem med störande lukt från Lödöse reningsverk som har påverkat närboende. Under veckan har åtgärder vidtagits med förväntad effekt att lukten på sikt ska minska.

Dock kan lukten tillta tillfälligt under de närmsta dagarna då detta arbete med att optimera reningsprocessen pågår.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »