Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-11-27
Senast uppdaterad: 2019-11-27

Angående planerad mottagning av schaktmassor längs med väg 167

På senare tid har ett antal aktuella ärenden gällande planerad mottagning av schaktmassor på olika fastigheter längs med väg 167 i kommunen fått mycket uppmärksamhet i sociala medier och även i tidningar och radio. Flera av kommunens tjänstepersoner och politiker har fått frågor och synpunkter från kommuninvånare.

En del av synpunkterna innehåller kritik baserat på missuppfattningar och där de tre olika aktuella ärendena har blandats ihop. Kommunen vill därför redovisa bakgrund och nuläge för de olika ärendena.

 

Klicka här för att läsa om dessa tre olika ärenden. Öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »