Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-08-20
Senast uppdaterad: 2021-08-20

Älvpromenaden förbättras

Jarno Tuovinen, produktionsledare på stadsmiljöenheten, vid promenadstråket utmed älven.

Förbättringar görs av älvpromenaden i Lilla Edet. Gångstråkets underlag jämnas till och grusas upp, sly röjs och nya trätrappor som leder ner till promenadstråket har byggts.

Söder om Laxen i Lilla Edet har gångstråkets underlag förbättrats genom uppgrusning och större uppstickande stenar har tagits bort för att minska snubbelrisken och för att få ett behagligare och säkrare promenadstråk. Älvpromenaden har också breddats där det behövts. Det medför att en lättare kan ta sig fram med både barnvagn, rullator och rullstol.


Även möjligheten att ta sig ned till älvpromenaden via trappor har förbättrats, genom att kommunens arbetsmarknadsenhet ersatt två uttjänta trätrappor vid Edet Rasta och Laxen med nya, med både bättre utformning och placering.


– Tanken är att vi ska skapa ytterligare vägar ner till älven. För det ska vara lätt att ta sig ner hit för att uppleva och njuta av den fina älvmiljön. Utmed älven ska också fler sittbänkar placeras ut, berättar Jarno Tuovinen, produktionsledare på stadsmiljöenheten.


Arbete med älvpromenadens underlag, utmed de delar där detta ännu inte är gjort, fortsätter under hösten. Även ytterligare slyröjning kommer utföras utmed båda sidor av älven, mellan Ellbo reningsverk och Rasta.

 

– Slyröjningen utmed älvpromenaden är en del av kommunens arbete utifrån årets medborgarlöfte, som bland annat handlar om att öka den upplevda tryggheten i våra utomhusmiljöer, säger Jarno Tuovinen.

Om medborgarlöftet

Medborgarlöftet beskriver de åtaganden som lokalpolisområde Östra Fyrbodal och Lilla Edets kommun ska fokusera på under det närmsta året. Arbetet är en långsiktig satsning som görs tillsammans av polis, kommun och invånare och innebär konkreta aktiviteter inom de områden där invånarna upplever att det finns problem.

Till grund för medborgarlöftet ligger den dialog med medborgarna som genomförs varje höst samt polisens och kommunens aktuella lägesbilder. Årets medborgarlöfte har fokus på en tryggare utomhusmiljö och ett utvecklat brottsförebyggande arbete.

Läs mer om medborgarlöftet på lillaedet.se/medborgarlöfte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »