Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-11-21
Senast uppdaterad: 2018-11-21

Akuta åtgärder på Högstorpsspåret

En del av belysningsstolparna i elljusspåret på Högstorpsspåret är i dåligt skick och kommer att plockas ner under vintern som en säkerhetsåtgärd. Under våren kommer hela spåret få helt ny och förbättrad belysning.

Skicket på vissa av belysningsstolparna på den högst belägna slingan av Högstorpsspåret är i nuläget i så dåligt skick att det finns risk att de kommer att ramla över spåret och utgör en fara för allmänheten. Stolparna som är farliga kommer att plockas ner under vintern. Det innebär att belysningen inte kommer att vara fullständig längs hela sträckan fram till våren då tjälen går ur marken och gjutning av nya fundament kan påbörjas till nya belysningsstolpar.

Det går bra att nyttja spåret på dagtid, men på kvällstid använder man spåret på egen risk under tiden belysningen inte är fullständig.

Rödmarkering visar berört elljusspår

När de nya belysningsstolparna är på plats kommer samtliga stolpar längs med spåret få nya armaturer och lamporna bytas ut till LED, vilket kommer ge ett bättre och mer hållbart ljus på hela slingan.

Det kommer bli ett riktigt lyft för hela elljusspåret när den nya belysningen kommer på plats under våren, det känns väldigt roligt, säger Eva Lejdbrandt verksamhetschef för kultur och fritid.

Arbetet med att ta ner de farliga stolparna beräknas pågå de närmaste veckorna.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »