Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-05-21
Senast uppdaterad: 2019-05-21

Aktivt arbete med högläsning i kommunens förskolor

Specialpedagog Maria Engström leder tvärgruppsträff med tema högläsning på Gossagårdens förskola.

Under 2019 arbetar specialpedagogerna mot förskolorna i Lilla Edets kommun med högläsning som tema i kommunövergripande tvärgruppsarbete.
Valet av tema grundar sig i högläsningens väldokumenterade positiva effekter på barnens språkutveckling samt tydliga koppling till skolframgång.

– Hög måluppfyllelse är ett, av politiken i Lilla Edets kommun, prioriterat mål. Och forskning visar att barn som tidigt ingår i språkgemenskaper där högläsning och diskussion av böcker praktiseras får bättre språk-, läs- och skrivutveckling senare i livet. Vi vet också att tidiga insatser med högläsning därmed hänger väl samman med skolframgång, säger Maria Engström, specialpedagog inom förskolan.

 

I den reviderade läroplanen för förskolan, som kommer att börja gälla i juli i år, har både undervisning och högläsning lyfts fram som områden som förskolan ska arbeta aktivt med.

 

Därför har Lilla Edets kommuns specialpedagoger valt att lägga extra stort fokus på just dessa områden.

Högläsning som tema i kommunövergripande tvärgruppsarbete

Kommunens förskolor har också valt att framhålla ”kollegialt lärande” i sina utvecklingsplaner som en arbetsmetod för att bidra till utveckling av undervisningen i förskolan. Detta innebär att pedagogisk personal samarbetar strukturerat för att tillägna sig kunskaper och erfarenheter. Arbetssättet har också starkt vetenskapligt stöd och framhålls av Skolinspektionen som en framgångsfaktor för förskolor med hög kvalitet.

 

Med start hösten 2018 arrangerade kommunens specialpedagoger inom förskolan kommunövergripande tvärgruppsarbete med undervisning och utbildning som tema. Vilket alla förskolepedagoger nu hunnit delta i. Och under vårterminen 2019 har de fortsatt detta arbete med högläsning som tema.

 

– Det går en tydlig röd tråd genom och mellan dessa två teman. Träffarna är 1,5 timme långa och arrangeras i omgångar så att alla pedagoger får komma en gång. Eftersom man träffas tvärgruppsvis får man också chans att lära och inspireras av kollegor från andra avdelningar och förskolor. Vi har satt ihop ett varierat upplägg, med hjälp av Skolverkets ”Lärportalen”, där de olika delarna högläsning, samtal om texter, diskussion, berättandet, läsmiljöer och läsande förebilder i förskolan finns med, berättar specialpedagogen Ann Ahlström.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »