Gångstråk till Gårdaån skapas i Lödöse

Flygbild som visar ett klippt gångstråk i naturen intill en å.

Tillgång till naturupplevelser är viktigt för folkhälsan och Lilla Edets kommun arbetar för att tillgängliggöra vår tätortsnära natur i större utsträckning. Som en del i arbetet testar nu stadsmiljöenheten att klippa upp ett gångstråk över hagmarkerna längs Gårdaåns dalgång i Lödöse.

– Vi vill att så många som möjligt ska få chansen att uppleva den vackra miljön utmed Gårdaån. Därför testar vi nu att klippa upp ett gångstråk genom hagmarkerna för att se om det uppskattas och används. Om det visar sig att gångstråket används flitigt kommer vi att utveckla stråket ytterligare genom att grusa eller bygga spång på eventuella partier som visar sig ofta bli för blöta samt placera ut en sittbänk med fin utsikt över ån utmed stråket. Eftersom hagmarkerna växer igen är förhoppningen att i framtiden kunna restaurera området genom ett särskilt naturvårdsprojekt. Men vi får ta en sak i taget, säger Anna Tauson, kommunekolog.

Det klippta gångstråket är 400 meter långt och ungefär 1,5 meter brett.

Flygbild visar en träspång i naturen och en man som klipper gräs med en stor radiostyrd robotgräsklippare.

Eftersom terrängen till viss del är ojämn fick kommunens entreprenör för gräsklippning plocka fram sin rejäla radiostyrda robotgräsklippare.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Ukrainas flagga
  • Ukrainas flagga

  • Är du från Ukraina?

    Från och med 1 juli 2024 gäller nya regler gällande rätten att få svenskt personnummer. Vill du veta vad det innebär för dig som bor i Lilla...
  • En kille och tjej i halvbild utomhus.