Storsatsning på reningsverket i Lilla Edet

Översiktsvy som visar byggnader, buskar och vatten.

Skiss som visar hur den nya drift- och personalbyggnaden kan komma att se ut. Bild: Sweco

Kommunen planerar att bygga ut Lilla Edets reningsverk med ytterligare reningsbassänger och en ny drift- och personalbyggnad. Detta för att förbättra arbetsmiljön, effektivisera verksamheten och säkerställa att anläggningen kan möta dagens och framtida miljökrav, vilket är nödvändigt för kommunens fortsatta tillväxt.

Ellbo reningsverk behöver byggas ut för att klara att rena avloppsvattnet utifrån gällande miljötillstånd. Idag är reningsverkets kapacitet inte tillräcklig för nuvarande belastning och flöden till reningsverket. För att tillgodose kommunens nuvarande behov och för framtida tillväxt planeras att bygga ut Ellbo reningsverk med nya bassängvolymer.

– En utbyggnad av reningsverket är avgörande för att vi ska kunna följa miljökraven och tillgodose kommunens utvecklingsplaner. Därför är det viktigt att utbyggnaden kan ske så fort som möjligt. Utbyggnaden förbättrar också våra möjligheter att driva en effektiv verksamhet, säger Franz Wallebäck, chef vatten- och avloppsenheten i Lilla Edets kommun.

Byggnationen av bassängerna är beroende av en förändring av detaljplanen för marken samt nödvändiga åtgärder för att minimera risken för skred, vilket i hög grad påverkar tidplanen. Byggstart är möjlig tidigast 2027.

Förbättrad arbetsmiljö och effektivisering

Nuvarande drift- och personalbyggnader har brister som påverkar arbetsmiljön och säkerheten negativt. Kommunstyrelsen beslutade 4 juni att ge Edethus uppdraget att påbörja projekteringen av en ny byggnad.

– Med den nya byggnaden och en gemensam lokalisering kan vi samordna verksamheten bättre, eftersom personalen idag är spridd på fyra olika platser, konstaterar Franz Wallebäck.

Den nya drift- och personalbyggnaden planeras att placeras på den norra delen av tomten.

– Vatten- och avloppsenheten har under våren bjudit in de närmaste grannarna i området till ett informationsmöte och planerna landade väl hos dem, säger Franz Wallebäck.

Byggstarten för byggnaden är i dagsläget planerad till oktober 2025 och förväntas vara klar i mars 2027.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Ukrainas flagga
  • Ukrainas flagga

  • Är du från Ukraina?

    Från och med 1 juli 2024 gäller nya regler gällande rätten att få svenskt personnummer. Vill du veta vad det innebär för dig som bor i Lilla...
  • En kille och tjej i halvbild utomhus.