Arkeologisk förstudie genomförd på Lödöse torg

Närbild ovanifrån på person som gräver i jorden

Bild: Freepik

Kommunen har under flera år arbetat med planerna för en ombyggnation av Lödöse torg. 2019 fördes medborgardialog där kommuninvånare fick tycka till om vad de tyckte var viktigt att det skulle finnas på torget. Utifrån den dialogen har ett gestaltningsförslag och därefter en projektering genomförts.

Under vecka 20 genomfördes en arkeologisk förstudie på platsen. Förstudien utfördes av arkeologer från Lödöse museum och rapporten blir klar i slutet av juni.

– De preliminära uppgifter, utifrån förstudien, vi fått till oss har gjort att vi behövt anpassa den nya utformningen av torget för att eventuella utgrävningar inte ska bli för omfattande. Vi skickar nu in en ansökan till länsstyrelsen, för ett godkännande av ombyggnationens upplägg. Beroende på deras svar kan ytterligare förändringar i torgets utformning behöva göras. Planen är i dagsläget att ombyggnationen ska starta under hösten, men länsstyrelsens beslut kan även påverka tidplanen, säger Anna Berlin, chef stadsmiljöenheten.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Ukrainas flagga
  • Ukrainas flagga

  • Är du från Ukraina?

    Från och med 1 juli 2024 gäller nya regler gällande rätten att få svenskt personnummer. Vill du veta vad det innebär för dig som bor i Lilla...
  • En kille och tjej i halvbild utomhus.