SKR:s ordförande besökte Lilla Edets kommun

Fyra personer står ute på en bro. I bakgrunden vänthamnen.

Från vänster: Mona Burås, ordförande i samhällsnämndens arbetsutskott, Anders Henriksson, ordförande SKR, Julia Färjhage, ordförande i kommunstyrelsen och Elisabeth Linderoth, kommunchef.

I måndags besökte Anders Henriksson, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Lilla Edets kommun.

Agendan för dagen var fylld till brädden. Vi presenterade kommunen och berättade bland annat om vilka utmaningar vi står inför, tillsammans med flera andra kommuner, när det gäller den kommunal ekonomin, framtagande av befolkningsprognosen samt satsningar kopplat till bostadsutveckling. Vi berättade också om kommunens långsiktiga arbete kring jämställdhet och jämställdhetsintegrering samt vårt deltagande i SKR:s modellkoncept som vi tycker är ett viktigt och framgångsrikt arbete tillsammans med SKR. Avslutningsvis visade vi vårt omfattande arbete med skredsäkring längs med Göta älv samt storsatsningarna på en ny sluss. Mötet avslutades med en trevlig, om än blåsig promenad till kraftstationen och slussen i Lilla Edet.

— Jag har haft en fantastiskt rolig och intensiv dag här Lilla Edet! Det har varit väldigt spännande att få ta del av era utmaningar, som exempelvis allt arbete som sker för att skredssäkra Göta älv och all annan positiv utveckling som sker i er kommun. Jag tänker närmast på satsningarna på ny infrastruktur med bygget av en ny unik sluss, säger Anders Henriksson, ordförande för SKR.

— Jag vill tacka Anders för hans besök här hos oss. Vi har haft en mycket givande dialog under dagen, där vi har haft möjlighet att lyfta fram och diskutera kring de utmaningar som vi har och står inför. Vi har också fått möjlighet att berätta allt det goda som vi gör och visa upp vår vackra kommun! Samtalet och ämnen vi lyft har gett oss utbyte från båda håll, säger Julia Färjhage, kommunstyrelsens ordförande.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Kommun och politik

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Ukrainas flagga
  • Ukrainas flagga

  • Är du från Ukraina?

    Från och med 1 juli 2024 gäller nya regler gällande rätten att få svenskt personnummer. Vill du veta vad det innebär för dig som bor i Lilla...
  • En kille och tjej i halvbild utomhus.