Fortsatt tillåtet att elda trädgårdsavfall

Eld utomhus

7 maj 2024 tog Lilla Edets kommuns kommunfullmäktige beslut om att i kommunens avfallsföreskrift göra undantag från den nya nationella lagstiftningen om materialåtervinning av trädgårds- och parkavfall. Det betyder att Lilla Edets kommuns kommuninvånare även fortsatt får elda sitt torra trädgårdsavfall så som löv och kvistar.

Den 1 januari 2024 infördes ny lagstiftning gällande avfall i Sverige. De nya bestämmelserna är en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv. Bioavfall så som trädgårds- eller parkavfall ska sorteras för att komposteras eller rötas. Detta för att viktiga näringsämnen ska återföras till jorden och biogas kan tas tillvara som drivmedel. Fastighetsägare ska kompostera trädgårdsavfall och det som inte går att kompostera, som exempelvis grövre grenar, ska köras till återvinningscentralen.

Lilla Edets kommuns kommunfullmäktige har i maj 2024 beslutat att genom kommunens avfallsföreskrift göra gjort ett undantag från kraven på materialåtervinning av trädgårds- och parkavfall som beskrivs ovan. Anledningen till detta är att Lilla Edets kommun är en utpräglad landsbygdskommun, där Göta älv dessutom utgör en barriär mot effektiva transportvägar. Därför bedöms den totala miljöpåverkan bli större från transporterna av trädgårds- och parkavfall i kommunen än den uppnådda miljönyttan som den nya nationella lagstiftningen innebär.

Det betyder att Lilla Edets kommuns kommuninvånare även fortsatt får elda sitt torra trädgårdsavfall så som löv och kvistar. Allt annat brännbart material är enligt lag förbjudet att elda och ska lämnas till återvinningscentralen i Göta för återanvändning alternativt återvinning. Bor man inom detaljplanelagt område råder det eldningsförbud mellan 1 april – 30 september.

Eldning sker alltid med eget ansvar vilket gör dig ansvarig om en eld skulle sprida sig och orsaka skador.

Förresten – på tal om trädgårdsavfall…

Du har väl inte missat att Lilla Edets kommun från och med 2024 under sommarperioden erbjuder en ny avfallstjänst i form av ett särskilt avfallskärl avsett för trädgårdsavfall som hämtas av kommunen. På så vis slipper du att själv transportera ditt trädgårdsavfall till återvinningscentralen.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Glad midsommar önskar Lilla Edets kommun!
  • Foto av en manshand som sitter vid en laptop. Animationer med symboler överlappar. 

  • Nyhetsbrevet Näringsliv, juni

    Ta del av nyhetsbrev Näringsliv för juni! Denna gång kan du läsa om att Lilla Edets kommun nått bästa resultat hittills i Svenskt Näringsliv...
  • Midsommarstång mot blå himmel