OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Målbilden för Lilla Edets centrumutveckling beslutad

Bild visar en grupp människor utomhus, de tittar mot kameran.

På bilden ser vi representanter från Företagscentrum, Fastighetsägarna GFR, AB EdetHus och Lilla Edets kommun som deltagit i arbetet kring målbild för centrumutveckling.

Kommunstyrelsen har beslutat om en målbild för centrumutveckling i centrala Lilla Edet. Målbilden innebär ett långsiktigt förbättringsarbete där kommun, fastighetsägare och företag tillsammans med små medel, steg för steg förstärker attraktiviteten i centrum.

I juni 2022 fick Lilla Edets kommuns förvaltning i uppdrag att ta fram strategier för centrumutveckling för Lilla Edets centrala delar, det har resulterat i en gemensam målbild som kommunstyrelsen nu antagit.

Arbetet har genomförts med hjälp av en konsult i tät kontakt med Fastighetsägarna GFR, Företagscentrum, AB EdetHus och Lilla Edets kommun, vilka alla också är viktiga aktörer för att tillsammans förverkliga målbilden.

Syftet var att arbeta fram gemensamma strategier för att utveckla, bevara och bredda handeln och besöksnäringen i Lilla Edets kommun via gemensam plats- och centrumutveckling.

– Den framtagna målbilden ska vara ett underlag i den kommunala fysiska planeringen och vara vägledande i frågor som rör handel, besöksnäring och platsutveckling. Den ska även syfta till att ge konkreta förslag på åtgärder som kan göras för att främja och utveckla centrum, säger kommunchef Elisabeth Linderoth.

– För att få kraft i arbetet med att öka attraktivitet i centrum behöver vi vara många aktörer som hjälps åt. Därför har arbetet med målbilden varit extra roligt. Det har verkligen visat på stort engagemang för centrumutveckling och vilken kraft det finns när vi arbetar tillsammans. Målbilden blir vårt verktyg för att tillsammans, steg för steg, öka attraktiviteten i centrum, säger Julia Färjhage, kommunstyrelsens ordförande, Lilla Edets kommun.

– Den gemensamma målbilden ger större möjligheter för bredare samverkan och stärker företagens möjligheter att utvecklas inom centrumområdet. Det ska bli spännande att delta i arbetet framöver, säger Lars Hansson, ordförande i Företagscentrum.

Påbörjade förbättringar

Flera planerade arbeten är redan på gång under 2023. Några exempel på förbättringar är ökad vinterbelysning, utveckling av blomsterarrangemang, upprustning av trafikskyltar, utökad ogräsbekämpning och ny framtagen flaggpolicy som innebär att det flaggas på torget.

– Det planeras också för fler aktiviteter och evenemang i centrum och i anslutning till centrum, säger Ylva Laudon, handelsutvecklare, Företagscentrum.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Näringsliv och arbete

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Glad midsommar önskar Lilla Edets kommun!
  • Foto av en manshand som sitter vid en laptop. Animationer med symboler överlappar. 

  • Nyhetsbrevet Näringsliv, juni

    Ta del av nyhetsbrev Näringsliv för juni! Denna gång kan du läsa om att Lilla Edets kommun nått bästa resultat hittills i Svenskt Näringsliv...
  • Midsommarstång mot blå himmel