Nu är upprustningen av elljusspåren Pingstalund och Högstorp klar!

En kvinna i med ryggsäck på ryggen promenerar på en skogsväg

Vid båda elljusspåren har bland annat dikning, dränering och markbeläggning genomförts under våren och arbetet slutfördes i mitten av juni.

– Det är roligt att se hur fint och bra det blivit efter kommunens stora satsning! Dock har vi upptäckt att det körts med motorfordon och cyklar samt att det ridits på de upprustade elljusspåren, vilket redan skapat skador. Detta är inte tillåtet. Vi vädjar därför till dig som kommuninvånare att respektera de regler som finns så att vi kan bevara våra fina elljusspår, säger Susanne Vehmanen, planeringsledare stadsmiljöenheten.

För att förtydliga vad som gäller i elljusspåren kommer skyltar att sättas upp och betongfundament har placerats i spårens infarter.

Tänk på att detta gäller i våra elljusspår:

  • Ridning och terrängkörning med cykel eller fordon är förbjudet.
  • Hundar ska hållas kopplade.
  • Gör inte upp eld eller grilla i anslutning till spåren.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Uppleva och göra

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Logotype för Svenskt Näringsliv
  • Grafik emedborgarveckan
  • Grafik för GRvux