OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Gemensam utvecklingsdag för förskolans alla pedagoger – temat var strukturerat språkstöd

En bild på en sko med tre rutor under där bokstäverna S K O är inskrivna

I tisdags hade alla pedagoger inom förskolorna i Lilla Edets kommun en gemensam kompetensutvecklingsdag. 160 pedagoger samlades på Kulturhuset Eden för att följa upp ELSA, ett forskningsprojekt om strukturerat språkstöd genom Göteborgs universitet. Västerlanda förskola har under två års tid deltagit i projektet tillsammans med en förskola i Lerums kommun där pedagogerna fokuserat på sättet man samtalar med barnen.

På den gemensamma kompetensutvecklingsdagen delade forskningsledarna Ann Nordberg och Karin Rönnerman samt pedagogerna från Västerlanda förskola, Merja Broljung och Linda Råstedt-Bark, med sig av erfarenheter och kunskaper från projektet. Bland annat berättade Merja och Linda för sina kollegor hur de arbetat för att förändra situationer i hallen, vid samlingen och vid sagostunden.

— Vi som jobbat i projektet har lyft varandra i det här arbetet. Ett moment har varit att filma situationerna för att sedan titta och analysera vårt eget beteende i efterhand. Det är inte helt enkelt att se sig själv på film och vara självkritisk. Det har krävts lite mod och vilja, men har varit väldigt lärorikt och vi pedagoger har gett varandra pepp och stöd i arbetet för att kunna skapa ordning, reda och struktur för barnen, säger Linda Råstedt-Bark.

Märker skillnad tack vare projektet

I hallen uppstod ofta tidigare situationer under dagen som förskollärarna identifierade som att ibland kunna bli stimmiga och därför extra intressanta att undersöka närmare. Nu efter projektet märker de en stor skillnad.

— Innan projektets början upplevde vi ofta situationen i hallen som rörig och stökig, men inte nu längre. Barn lär sig fort och nu sitter det goda mönstret kvar hos dem. Vi vuxna kommunicerar bättre och tydligare med barnen och det gör att det blir lugnare och smidigare nu. Och när vi kommunicerar bättre, så börjar barnen också göra det, berättar Merja Broljung.

Workshop med tema barn och språk

Under utvecklingsdagens eftermiddag blev det workshop på temat barn och språk på Kulturhuset Eden. Och dessemellan blev det gemensam lunch för alla förskolans pedagoger ute i solen på skolgården vid Fuxernaskolan.

Mer information om forskningsprojektet

Läs mer om forskningsprojektet ELSA (Early Educational Language Support Activities) på Göteborgs universitets webbplats.

Drygt 20 personer sitter tillsammans i gräset under några träd.

Alla pedagoger lunchade tillsammans i solen.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Utbildning och barnomsorg

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt
  • En polis och två kvinnor