Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-09-07
Senast uppdaterad: 2015-09-08

Lilla Edets kommun är årets klättrare!

Lilla Edets kommun är årets klättrare i Göteborgsregionen när Insikts-mätningen presenterades idag. Insikt mäter företagarnas nöjdhet med kommunens service. Sedan förra undersökningen har kommunen klättrat fyra enheter.

— Lilla Edet klättrar fyra enheter och det är verkligen glädjande. Det visar att vårt långsiktiga arbete ger resultat. Att förbättra servicen mot företag har i flera år varit ett prioriterat mål och Insikt-mätningen är vår viktigaste måttstock, säger kommunchef Lena Palm.

Insikt är en undersökning som görs i 199 av Sveriges kommuner och är en servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag. Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Business Region Göteborg (BRG) och Stockholm Business Alliance (SBA).

Syftet med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. Mätningen tar enbart upp faktorer som kommunerna själva kan påverka och det är endast företag som varit i kontakt med kommunen som deltagit i undersökningen.
 

Positiv utveckling


Fem myndighetsområden undersöks: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd. För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Undersökningen bygger i huvudsak på analysmodellen Nöjd-Kund-Index (NKI) som har en skala på 1-100.

Högst NKI ger företagarna till Lilla Edets kommun för myndighetsområdet Brandtillsyn, ett NKI på 85, ett resultat som står sig mycket väl jämfört med riksgenomsnittet på 76 i Sverige. Lägst NKI får myndighetsområdet Bygglov medan Miljö- och hälsoskydd visar på en ökning med sex enheter mellan åren 2013 och 2015. 

Företagarna ger mycket jämna betyg till de sex serviceområdena. Högst betyg får effektivitet med 72 och lägst betyg får kompetens med 69. Då resultaten för serviceområdena jämförs med 2013 års resultat syns en positiv trend då fem av sex områden har ökat. De mest markanta ökningarna visas för rättssäkerhet och information som ökat med 13 respektive nio enheter.

— Information har hamnat högre upp på dagordningen, på olika sätt försöker vi stärka vår dialog med företagarna i kommunen. Varje månad skickar vi ut ett nyhetsbrev, genom FöretagsCentrum bjuder vi in till frukostmöten och vi arrangerar utbildningar och föreläsningar, berättar näringslivsutvecklare Kajsa Jernqvist.

— Rent generellt känns det som att vi är på rätt spår och nu jobbar vi hårt för att förbättra oss ytterligare. Ett steg är att komma igång med företagslotsar, avslutar kommunchef Lena Palm.

Mer information


Business Region Göteborgs pressmeddelande Ny undersökning: Företagare mer nöjda med företagsklimatet men målet nås inte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »