Lilla Edets kommun - startsida

Torghandel

I Lilla Edets centrum finns ett torg med plats för torghandel. Det ligger i nära anslutning till parkering, lekplats, affärer och offentlig verksamhet.

Tider för försäljning

Försäljning får ske under följande tider:
Vardagar - 08.00 - 18.00
Lördagar - 08.00 - 13.00 (inkl. midsommar- och nyårsafton)
Söndagar och helgdagar - ingen försäljning

Varor och redskap får inte läggas upp tidigare än en timma innan försäljningstidens början och ska vara bortforslade senast en timma efter försäljningstidens slut.
Avgifter - torgplatser

Plats

Avgift

Torgplats, per dag

200 kr/dag

Torgplats per månad, måndag-lördag

1 600 kr/mån

Torgplats per år, en dag/vecka

4 000 kr/år

Torgplats per år, måndag-lördag

10 000 kr/år

Torgplats vid arrangerade marknadsdagar

200 kr/plats

Samtliga avgifter är momsfria och tillträde ges i mån av plats. Tillfälliga arrangemang, marknader med mera, kan få företräde till plats.

Vill du anordna ett större arrangemang, marknad eller liknande tecknas ett separat avtal med mark- och exploateringsavdelningen.

Ordningsregler

Kommunfullmäktige har tagit beslut om de ordningsregler som gäller för torghandeln i Lilla Edets kommun. I reglerna står bland annat när torghandel får ske och hur försäljningsplatser (så kallade saluplatser) ska fördelas.

"Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Lilla Edets kommun"länk till annan webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för torghandel.
Senast uppdaterad: 2019-02-18
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »