Lilla Edets kommun - startsida

Miljöfarlig verksamhet

En miljöfarlig verksamhet är en verksamhet som påverkar omgivningen genom utsläpp till mark, luft eller vatten. Verksamheten räknas också som miljöfarlig om den till exempel orsakar buller.

Anmälan

Vissa miljöfarliga verksamheter ska före start anmälas till miljö- och byggnämnden. Det gäller också vid ändring av större verksamheter eller om olyckor/tillbud sker vid befintliga verksamheter. Den kompletta listan för anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter finns miljöprövningsförordningen (2013:251).
 
Du ska också anmäla om du ska installera en ny cistern, värmepumpanläggning eller kyl- och klimatanläggning. Om din verksamhet kräver tillstånd ansöker du om detta hos länsstyrelsen.
 

Avgift

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet för miljöfarlig verksamhet. För handläggning av anmälan samt för tillsyn tar miljö- och byggnämnden ut en avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.
Senast uppdaterad: 2020-02-07
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Kristian Nordström


Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »