Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter

Taxor för 2019 - tillsynsavgifter öl klass ll, tobak och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

En vara1 700 kr
Två varor2 700 kr
Tre varor3 700 kr
 
Taxor för 2019 - sökande av tobakstillstånd

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd

7 000 kr

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd inkl. tillsyn7 000 kr
Anmälan om betydande förändring, till exempel i ägarförhållanden och övertag av rörelse5 000 kr
Ansökan eller anmälan om enklare förändringar1 000 kr
 
Senast uppdaterad: 2019-10-17
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Erica Suraiya


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »