Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter

Taxor 2020 - sökande av tobakstillstånd

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd

7 000 kr

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd inkl. tillsyn7 000 kr

Anmälan om betydande förändring, till exempel i ägarförhållanden och övertag av rörelse

5 000 kr

Ansökan eller anmälan om enklare förändringar

1 000 kr

Årsavgift för tillsyn och administration

6 000 kr
 
Senast uppdaterad: 2020-01-08
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »