Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter

Tillsynsavgifter öl klass ll, tobak och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Taxor för 2019
En vara1 700 kr
Två varor2 700 kr
Tre varor3 700 kr
 
Senast uppdaterad: 2019-06-27
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »