Lilla Edets kommun - startsida

Praktik, VFU, examensarbete

Välkommen att göra din pratik, VFU, examens- eller projektarbete hos oss! Vi ställer oss positiva till att ta emot dig som vill koppla dina studier till arbetslivet. Tillsammans kan vi skapa ett gemensamt värde där vi delar varandras kunskaper och erfarenheter. Välkommen att höra av dig till oss!

Vårt mål

Vårt mål är att du under din tid hos oss ska fått möjlighet att:
  • knyta teoretiska kunskaper till arbetslivet 
  • få ett helhetsperspektiv inom yrkesområdet
  • utvecklas och bli trygg i din blivande yrkesroll
  • utveckla dina färdigheter och kompetenser
  • uppleva Lilla Edets kommun som en attraktiv arbetsgivare
Tillsammans hoppas vi kunna åstadkomma ett ömsesidigt lärande där dina kunskaper och tankar bidrar till vår fortsatta utveckling.  

Kontaktpersoner

Bildningsförvaltningen

Yrkesområden inom exempelvis förskola, skola, kostenhet.
Marie Hagman, rektor, 0520-65 98 51

Kommunledningsförvaltningen

Yrkesområden inom exempelvis administration, ekonomi, HR, kommunikation, mark och exploatering.
Marianne Piiroinen, personalchef, 0520-65 95 30
Maria Olegård, administrativ chef, 0520-65 95 12
Ellinor Östlund, kommunikationschef, 0520-65 95 15
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Yrkesområden inom exempelvis miljö, bygg, teknik.
Anna Stenlöf, förvaltningschef, 0520-65 96 60


Socialförvaltningen

Yrkesområden inom exempelvis äldreomsorg, funktionshinder, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsavdelning, vuxenutbildning, kost.
Lotte Mossudd, verksamhetschef IFO och FU/LSS, 0520-65 96 72
Peter Bäcklund, verksamhetschef arbetsmarknadsavdelningen samt rektor vuxenutbildning och SFI, 0520-65 97 20
Mariette Axelsson Horst, kostchef, 0520-65 98 22
Senast uppdaterad: 2020-01-15
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »