Lilla Edets kommun - startsida

LEADER

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv.
 

Vad är LEADER?

LEADER är en metod för att utveckla landsbygden. Den har använts inom EU sedan 1991, i Sverige sedan 1996 och är nu en del av Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Ordet LEADER är en fransk förkortning som betyder "Samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi". LEADER-metoden ska skapa hållbar lokal utveckling och framtidstro genom dialog och samarbete mellan föreningar, näringsliv och kommuner. I Sverige finns det 48 LEADER-områden. Varje område har tagit fram en lokal utvecklingsstrategi och valt en styrelse, så kallad LAG (Local Action Group) som leder arbetet med att uppfylla strategin.

Samarbete mellan fyra fonder

Sverige är ett av flera länder inom EU som involverar  alla fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna i arbetet med lokalt ledd utveckling. De fyra fonderna är jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, havs- och fiskerifonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden. Jordbruksverket är förvaltningsmyndighet för alla fonderna inom lokalt ledd utveckling.
Med fyra fonder kan det handla om att inom till exempel energiomställning kunna arbeta med både näringslivsutveckling, innovationer, kompetensförsörjning, arbetsmarknadsprojekt och  lantbruks- och fiskefrågor. Det kan också handla om att arbeta med utbyten mellan stad och landsbygd.

LEADER Längs Göta älv

Området omfattar kommunerna Ale, Lilla Edet och delar av kommunerna Trollhättan och Vänersborg, där stadskärnorna är exkluderade, samt tre stadsdelar i Göteborgs Stad - Norra Hisingen, Angered och Östra Göteborg.

LEADER Längs Göta älv har valt att arbeta med tre av fonderna i sitt område:

  • Jordbruksfonden
  • Socialfonden
  • Regionala utvecklingsfonden    

Från idé till projekt

För att få stöd från LEADER Längs Göta älv måste projektidén passa in i den utvecklingsstrategi som är godkänd för området och bidra till att uppfylla något av de fyra övergripande målen:
  • Ett område som syns och engagerar
  • Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande
  • Hållbar produktion och/eller konsumtion
  • Minskad segregation och utanförskap inom och mellan stad och landsbygd  
Projektarbetet måste också ta hänsyn till de två horisontella målen:
  • Jämställdhet och icke-diskriminering
  • Hållbar utveckling - socialt, ekologiskt och ekonomiskt  
Strategins övergripande mål bryts ner i följande fyra insatsområden som projekten sorteras inom:
Insatsområde 1 - Besöksnäring
Insatsområde 2 - Attraktiva boende- och livsmiljöer
Insatsområde 3 - Kreativitet och entreprenörskap
Insatsområde 4 - Ett minskat utanförskap och minskad segregation
 
I varje insatsområde finns olika "delmål" som är kopplade till de faktiska mål som strategin syftar till att uppfylla. Exempelvis hur många arbetstillfällen eller utvecklingsnav som projekten förväntas skapa är något som kommer att följas upp och utvärderas. Läs mer om övergripande mål, insatsområden och delmål i vår utvecklingsstrategi på langsgotaalv.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem kan söka projektstöd?

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan söka stöd för att driva projekt som främjar utvecklingen i LEADER-området. Privatpersoner kan inte söka stöd.

Hur ansöker du om projektstöd?

Ansökan görs via Jordbruksverkets e-ansökan med e-legitimation. Kontakta LEADER-kontoret i samband med ansökan. Mer information om LEADER hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Senast uppdaterad: 2020-12-04
Sidansvarig: Kajsa Jernqvist
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »