Lilla Edets kommun - startsida

Vision 2020

År 2020 ska Lilla Edets kommun präglas av växtkraft, välbefinnande, stolthet och identitet. För att nå hit har vi valt sex strategier: medborgarkraft, samarbete över gränserna, attraktiv livsmiljö - goda boenden, goda kommunikationer, rätt kommunal service och högre utbildningsnivå.
 

Vad är en vision och varför är den viktig? 


Visionen är en gemensam bild som ger vägledning i kommunens gemensamma arbete. Den anger ett ideal, ett tillstånd att sträva efter. Det hjälper oss att göra rätt strategiska val och att hålla en rak kurs. Den skapar förståelse för varför vissa beslut och vägval görs. Med visionen som ledstjärna drar alla medarbetare åt samma håll.

Vision 2020PDF
 

Senast uppdaterad: 2015-12-04
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »