Lilla Edets kommun - startsida

Kommunala policys och planer

I Lilla Edets kommun finns en mängd dokument som på olika sätt berör och påverkar hur kommunen ska bedriva och utföra sina olika uppdrag i nämnder och förvaltningar.

Dokumenten är i huvudsak antagna av kommunfullmäktige eller en nämnd. I listan nedan hittar du de tyngre dokument som styr kommunens olika verksamheter. Saknar du något specifikt dokument är du välkommen att höra av dig till kommunen.

Mark och bostäder

Riktlinjer för bostadsförsörjningPDF
Planprogram för centrumutveckling i Lilla EdetPDF
KulturarvsplanPDF
Reglemente för beviljande av bidrag till enskild väghållningPDF
Upplåtelsepolicy vid markupplåtelse av offentlig platsPDF
ÖversiktsplanPDF, Mark- och vattenanvändningPDF, Regler och rekommendationerPDF, Intressen och anspråk i Lilla Edet, Ström, GötaPDF, Intressen och anspråk LödösePDF
Fördjupad översiktsplan Lödöse
Allmänna bestämmelser för brukande av allmänna vatten & avloppsanläggningarPDF

Personal och lön

Plan för framtida Vård- och omsorg samt behov av platser inom äldreomsorgen 2020 – 2024PDF
Plan för framtida stöd och omsorg samt behov av platser inom funktionshinderavdelningen 2020 - 2024PDF

BiblioteksplanPDF
Styrdokument i Lilla Edets kommunPDF
Regler för resor och transporterPDF
Policy mot korruptionPDF, jämte reglerPDF
Policy för sponsring av skolanPDF
InformationspolicyPDF
Grafisk profil

LivsmedelspolicyPDF

Säkerhet

Integration samt kultur

 IT & digitalisering

Senast uppdaterad: 2021-05-03
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »