Lilla Edets kommun - startsida

Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du sammanträdestider till kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och rådgivande organ i Lilla Edets kommun.

Protokoll och kallelser hittar du på respektive nämnds undersida. Klicka på länken i listan nedan eller i menyn till vänster.
Sammanträdestider 2022

Nämnd/organ

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

24

-

7

4

9

20

-

-

19

24

-

12

Kommunstyrelsen

11

22

22

26

-

7

-

-

6

11

29

-

Bildningsnämnden

25

-

1

19

31

-

-

30

-

4

22

13

Samhällsnämnden

27

-

3

21

-

2

-

-

1

6

24

15

Socialnämnden

26

-

2

20

-

1

-

31

-

5

23

14

Folkhälsoutskottet

-

-

8

-

24

-

-

23

-

-

15

-

Kommunala pensionärsrådet

-

-

21

-

30

-

-

-

-

10

-

5

Jävsnämnden

-

23

-

-

3

-

-

24

-

26

-

-

 
Senast uppdaterad: 2022-02-22
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »