Lilla Edets kommun - startsida

Avgifter och taxor

För vissa av de tjänster som kommunen tillhandahåller tas en avgift ut.

Avgifter och taxor 2022

Avfallstaxa Pdf, 153.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bygglovstaxa Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Taxor och avgifter för serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och liknande produkter Pdf, 160 kB, öppnas i nytt fönster.

VA-taxa 2022 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Taxor och avgifter inom vård och omsorg Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Taxor och avgifter inom funktionsstöd Pdf, 458 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter barnomsorg Öppnas i nytt fönster.

Felparkeringsavgifter och kontrollavgifter Pdf, 165.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig platsmark samt grävning Pdf, 477.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter för kopiering, skanning, utskrifter och fax Pdf, 109.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa enligt strålskyddslagen Pdf, 21.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Pdf, 558.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen Pdf, 260.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för lagen om foder och animaliska biprodukter Pdf, 98.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för geodata-, plan-, mark- och exploateringsärenden Pdf, 625.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel Pdf, 103.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds taxa gällande myndighetsutövning Pdf, 797.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2022-06-27
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »