Lilla Edets kommun - startsida

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning var ett rådgivande organ i Lilla Edets kommun fram till den 31 december 2018.

Inför mandatperioden 2019-2022 gjordes en organisationsöversyn där beslutades på kommunfullmäktig den 16 maj 2018 § 52 att:

"Det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning läggs ner och istället utgör handikapporganisationerna (Riksorganisationer för personer med funktionsnedsättningar) remissinstans till kommunen i aktuella frågor av övergripande karaktär som berör människor med funktionsnedsättning."

Senast uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »