Lilla Edets kommun - startsida

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för all barnomsorg och skolfrågor i kommunen. Det innefattar förskoleverksamhet, familjedaghem och skolbarnomsorg.

Verksamheten omfattar även förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, särskola och skolbarnsomsorg.
 
Utbildningsnämnden ansvarar också för att kommunens ungdomar upp till 20 år, erbjuds gymnasiestudier.

Nämndens uppgifter utförs av bildningsförvaltningen.

Ordförande: Anna Chorell (M)
Vice ordförande: Martin Rapp (S)


Senast uppdaterad: 2020-08-18
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »