Lilla Edets kommun - startsida

Socialnämnd

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten samt för kommunens arbetsmarknadsåtgärder.

Nämndens ansvarsområden omfattar vad i lag sägs gällande om:

 • råd, stöd och insatser enligt socialtjänstlagen
 • insatser för personer med psykiska funktionshinder
 • de uppgifter som åvilar kommunen enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
 • lag om vård av missbrukare i vissa fall
 • lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
 • stöd och service till vissa funktionshindrade
 • bostadsanpassningsbidrag
 • färdtjänst och riksfärdtjänst
 • kommunens uppgifter enligt familjerättslig lagstiftning i socialtjänstlagen, äktenskapsbalken, ärvdabalken, föräldrabalken och annan lagstiftning
 • kommunal hälso- och sjukvård
 • kommunens stöd till anhöriga
 • handläggning av ärenden och tillsynsansvaret enligt alkohollagen
 • fullgörande av kommunens uppgifter enligt lagen om tobak och liknande produkter (förutom den del som avser rökfria miljöer)
 • bosättning
 • samhällsorientering och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
 • yttrande angående antagande som hemvärnsman med mera enligt hemvärnsförordningen 
Senast uppdaterad: 2021-01-05
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »